‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında Antalya Belek’te düzenlenen ve üç gün süren “Yeşil Yeniden Yapılanma Yolunda Türkiye” temalı İstişare Toplantısı sona erdi.

Bakanlığa bağlı bütün genel müdürlükler, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ve başkanlıklardan oluşan 27 birimin yaptığı sunumlar ve açıkladığı 2022-2023 hedefleri sonrası ortaya çıkan netice bildirgesini kamuoyuna ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstişare Toplantısı’nda kısa, orta ve uzun vadeli yeni hedefler belirlediklerini, bütün sektörleri yakından ilgilendiren stratejik kararlar aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin yeniden yapılanma hedeflerinin barbar ekonomi anlayışıyla yok, insan ve doğa yararının gözetildiği “Yeşil Kalkınma” prensipleriyle sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, netice bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi fazla sayıda konudan oluştuğunu ifade etti.

Netice Bildirgesi’nin özenli bir alıştırma ve karşılıklı aklın ürünü olduğunu gösteren Bakan Kurum, kararların “Yeşil Kalkınma devriminin lider ülkesi Türkiye” hedefine katkı maddesi sağlamasını temenni ederek 10 maddelik “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi”ni paylaştı.

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

İKLİM KANUNU’NUN HAZIRLIKLARI 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

İklim Kanunu’na ilişkin hazırlıkların 6 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin daha pak bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Milli Katkı Beyanı’nın 2022 yılı bitmeden güncelleyeceklerini ifade etti.

BELEDİYELERE 37 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILACAK, VASITA HİBE EDİLECEK

İller Bankası’nın, belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracağını ve Emlak Katılım Bankası’yla zinde fiziki destekle çevre dostu ev ve araçların yaygınlaşmasının sağlanacağını ifade eden Bakan Kurum, “Belediyelerimize, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına hasar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz.” dedi.

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

SIFIR ATIK KAPSAMINDA GERİ KAZANIM ORANI ARTACAK

Sıfır Atık Projesi dahilinde geri kazanım oranının yüzde 22,4’e ulaştığını andıran Bakan Kurum, bu oranı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te yüzde 35’e çıkaracaklarını, 2035 yılı için hedeflenen yüzde 60 geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 90 milyar lira katkı maddesi sağlayacağını ve 200 bin istihdam rakamına ulaşılacağını söyledi.

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ

Murat Kurum, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu sene Kızılcahamam’da pilot çalışması başlatılan, yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş Depozito Yönetim Sistemi’nin 81 il 972 ilçede yaygınlaştırılacağını bildirdi. Kurum, halkın sisteme takviye vermesi durumunda İstanbul’un takvim enerji tüketiminin yüzde 10’u dek enerji tasarrufu, Türkiye’nin jurnal petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

ATIK ISI PROJESİ İLE EV ISITMA GİDERLERİ YÜZDE 30 DÜŞECEK

Türkiye’deki bütün termik santrallerin atık ısı potansiyelinin hesaplandığını ve 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısının oluştuğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha alçak çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgemizi yayınlayacak, atık ısının her yerde kullanımına özel olarak planladığımız yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız. Bugün, Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmaktadır.”

 

KORUNAN BÖLGE BÜYÜKLÜĞÜ VE ŞEHİR İÇİ YEŞİL ALANLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şehir içi yeşil alanlar ve korunan alan büyüklükleriyle ilgili alınan kararları da şu şekilde açıkladı:

“Afetlere karşısında en etkin usul olmasının yanında hava kirliliğiyle mücadelede de fazla manâlı görevler üstlenen korunan alanlarımızı ve kent içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 11,91’e ulaştırdık. Bu büyüklüğü kademeli olarak bu yılın ardına kadar yüzde 13,8’e, 2023 yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz.

Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında tamamlayacağız. Dinç yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bisiklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına değin ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu ve Türkiye bisiklet ağını tamamlayacağız.”

ASGARİ ENERJİ PERFORMANSI C’DEN B’YE YÜKSELTİLİYOR

Enerji tüketiminin yüzde 30’unun konutlarda kullanıldığını belirten Bakan Murat Kurum, yeni yapılan binalarda minimum enerji performansının da yükseltileceğini bildirdi. Bakan Kurum, “Enerji verimliliği alışılagelmiş binalara kadar çok yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki adıyla ‘Az Daha Sıfır Enerjili Yapı’ konseptine aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Buna kadar 2023 yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük binalarda hâlen asgari ‘C’ olması gereken asgari Enerji Performansı’nı ‘B’ye yükselteceğiz.” dedi.

BİNALARDA KULLANILAN SULARDA YÜZDE 25 TASARRUF SAĞLANACAK

Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruflu tüketilmesi nedeniyle sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandıracaklarını da ifade eden Bakan Murat Kurum, “Böylece lavabolarda kullanılacak sudan takriben yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz.” diye konuştu.

2022’DE 50 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ve belediyelerin teknik şartnamelerinde yapılan değişiklikle genç istihdam seferberliğini başlattıklarını da anımsatan Bakan Kurum, “25 bin gencimiz bu proje zarfında göreve başladı. 2022 yılı ise istihdam hedefimizi 2 katına çıkararak 50 bine yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda bütün sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam sağlayacağız.” bilgisini verdi.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı sonuç bildirgesinin tamamı ise şöyle:

MADDE 1: İklim değişikliğiyle çaba zarfında; sera gazı azaltım, armoni faaliyetleri, hukuki düzenleme ve felaket önleme çalışmalarımıza öncelik vereceğiz.

Son yıllarda ülkemizi su baskını, kasırga, taşkın ve yangınlarla içten etkileyen iklim değişikliğiyle mücadelemize hizmet edecek, ülkemizin en fazla gereklilik duyduğu çalışmalardan biri olan İklim Kanunu’na altlık oluşturacak hazırlıklarımızı 6 ay içerisinde tamamlayacağız.

Yine aynı hedeflerle ülkemizin, daha temiz bir dünya için güvence olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 milli katkı maddesi beyanımızı bu yıl bitmeden güncelleyeceğiz.

İklim kriziyle etkili çaba için geliştireceğimiz Türkiye Milli İklim Portalı’yla 81 şehrimizin tamamında, bütün doğal alanlar ve şehir halkı merkezlerinde iklim dikkat sistemleri kuracağız.

Bu sistemle muhtemel afet alanlarına yakın yerlerde yaşamış vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacağız.

MADDE 2: İklim değişikliğiyle çaba zarfında; şehirlerimize yeşil finansman imkanlarını artıracağız.

İller Bankasıyla belediyelerimizin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak aktaracak, Emlak Katılım Bankası’yla vereceğimiz dinç bir fiziksel destekle çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasını karşılamak için yerel yönetimleri ve vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Belediyelerimize çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına hasar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada finansman desteği vereceğiz.

Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında 8 bin sanayi tesisinin 20 bin bacasını tescil altına aldık, hemen olan olarak izliyoruz. Bu sistemle; kirletenden elde edilen gelirleri, temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak vereceğiz.

Tarımda ve enerjide yeşil yeniden yapılanma adına; yeşil bölge üreten, sürdürülebilir tarım yapan vatandaşlarımızı ve temiz enerji yatırımı planlayan yatırımcılarımızı 50 milyon metrekare hazine taşınmazıyla destekleyeceğiz.

Yeniden yeşil yatırımcıyı desteklemek namına yerli ve millî akıllı büyük kasaba ürünlerimizi milli ve uluslararası alıcılarla buluşturan Akıllı büyük kasaba Dijital Expo buluşmasını gerçekleştireceğiz. Zeki mahsul pazarı olarak nitelendirebileceğimiz Dijital Expo’yu 365 gün çalıştırarak yeşil yatırımcımızın iş yapmasını, kazanmasını sağlayacağız.

Ülkemize ait kaynaklarımızın dürüst ve bereketli kullanımını temin etmek için yeşil yatırıma hazır arazi üretimi yapacak olan Yenilenebilir Enerji Yatırım Portalımızı bu sene içerisinde tamamlayacağız.

MADDE 3: Dönüşümü ve tasarrufu başlıca alan; bütün sektörlerimizde her yerde kullanımı hâkim kılacak döngüsel ekonomi modeline geçeceğiz.

Döngüsel ekonomi ulusal eylem planını 2022 yılında tamamlayacağız. Tekstilden plastiğe, inşaattan imalat sanayisine dek onlarca farklı sektörde analizlerimizi tamamlayacak, döngüsel ekonomi eylemlerimizi titizlikle gerçekleştireceğiz.

Döngüsel Ekonomi Modelinin olmazsa olmazı Sayın Emine Erdoğan Bayan’nin himayelerinde başlatılan ve Bakanlığımızın yürüttüğü Sıfır Atık Hareketidir.

Sıfır atık uygulamalarının bütün sektörlerde yaygınlaşması için, gerekli destekleri arttıracağız. Bu Vesile Ile Sıfır Atık kapsamında yüzde 22,4’e ulaştırdığımız geri kazanım oranımızı 2022’de yüzde 30’a, 2023’te yüzde 35’e çıkaracağız.

2035 yılı için hedeflediğimiz yüzde 60 geri kazanım oranıyla, ekonomimize 90 milyar lira katkı maddesi sağlayacak, 200 bin istihdam rakamına ulaşacağız.

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve bu sene Kızılcahamam’da pilot çalışmasını başlattığımız, baştan kullanılabilen ambalajlarımız için geliştirdiğimiz Depozito Idare Sistemini 81 il 972 ilçemize yaygınlaştıracağız. Vatandaşımızın sisteme bütün desteğini aldığımızda ülkemizde İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u değin (40 milyar kwh- 441 milyon kWh) enerji tasarrufu, Türkiye’nin jurnal petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarruf edeceğiz. (650 bin varil, 1,25 Milyon varil)

Yine bu eylem planı zarfında Tek Kullanımlık Plastiklerin kullanımını azaltacağız. Plastik atıkların geri dönüştürülmesi için geliştirdiğimiz yeni eylemleri kararlılıkla hayata geçireceğiz.

Atık su temizleme tesislerimizi, gelir getiren idareli bir kaynağa dönüştürecek adımları atacağız. Atık su arıtma tesislerimizi, bir yeşil teknoloji ürünü olan biyorafineri tesislerine dönüştüreceğiz. Böylece işletme maliyetlerimizi büyük oranda düşürecek, atık suyun her yerde kullanımını arttıracağız. Bunlarla da yetinmeyip, atık sudan hidrolik enerji, temizleme çamurundan biyogaz elde edeceğiz ve vatandaşımızın hizmetine vereceğiz.

MADDE 4: Çevre etiketi sistemini yaygınlaştıracak, çevre dostu ürün ve hizmet sektörlerinde rekabet gücümüzü artıracağız.

Şu anda seramik, dokuma, temizleme kâğıdı, bulaşık deterjanı, turistik konaklama tesisleri, kozmetik ve cam gibi 7 ürün ve hizmet kolunda yürüttüğümüz Çevre Etiketi Sistemini 2023 yılında asgari 12 sektöre çıkaracak ve çevre dostu sanayilerimizin rekabet gücünü arttıracağız.

MADDE 5: İklim dostu yeşil binaların yapımı önceliklendirilecek ve teşvik edilecek.

Bakanlığımızın ve özel sektörün tüm yapı çalışmalarında üretilecek yapılar; çevreye saygılı, doğa dostu teknolojilerle donatılacak. Kentsel değişim, şehirsel onarım ve sosyal konut projelerinde tüm konut ve işyerleri sıfır atık uyumlu, enerji ve su bereketli yapılar olacak.

TOKİ Başkanlığımızla yeşil çatı uygulamaları, zeki atık ve su sistemleri, güneş enerjisi panelleriyle; iklim dostu, sıfır atık ahenkli ve yatay mimariyi başlıca bölge çevre dostu toplam 150 bin sosyal konutumuzu tamamlayacağız.

Yine önümüzdeki iki sene içerisinde 600 bin konutun dönüşümünü iklim dostu uygulamalarla gerçekleştireceğiz.

45 ilimizde yer alan 80 tarihî şehir merkezimizi ihya edecek projelerimizi, cadde güzelleştirme çalışmalarımızı 2022 yılında tamamlayacağız.

Tüm bu merkezlerde araç girişini sınırlandıracak, kömür kullanımını kısıtlayacağız. Vatandaşlarımızın, havası, suyu temizlenmiş, doğal alanları korunmuş bu tarih, medeniyet ve kültür akslarından sağlıklı bir şekilde istifade etmesini sağlayacağız.

Şehir içinde kalmış ve çevre kirliliğine sebep olan sanayi alanlarını yeni yerlerine taşımaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 11 bambaşka projede 7 bin 450 sıfır atık sanayi dükkânı yapı edeceğiz.

Enerji tüketiminin yüzde 30’undan evlerimiz sorumludur. Enerji verimliliği normal binalara göre fazla yüksek olan ve yenilenebilir enerji kullanan; şehircilik literatüründeki adıyla “Hemen Hemen Sıfır Enerjili Yapı” konseptine aşamalı olarak geçeceğiz. Bu amaçla; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Buna kadar 2023 yılından itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden büyük binalarda hâlen asgari “C” olması gereken en az Enerji Performansı’nı “B” ye yükselteceğiz.

En az yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji kullanımını zorunlu hâle getireceğiz. Bu zorunluluğu, 2025 yılından itibaren 2 bin metrekare üzeri binalara da yaygınlaştıracak, bu binalarda da yenilenebilir enerji kullanım oranını yüzde 10’a çıkaracağız. Bu Nedenle birincil etapta yeni yapılacak binaların enerji performansında yaklaşık yüzde 25 iyileştirme sağlayacağız. Projemiz hayata geçtiğinde; ülkemizin enerji ithalatını takvim 5 milyar lira azaltacağız.

Yerli ve Millî Yeşil Yapı Sertifikası’nı 2022 yılı içinde hayata geçireceğiz. Ruhsat aşamasında sunulan mimari projelerde; Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki biriktirme ekipmanlarını, geçici atık depolama alanlarının yerlerinin gösterilmesini zorunlu hâle getireceğiz.

Yeni yapılacak binalarda karbon üretmeyen yeşil inşa malzemelerinin, enerji tasarruflu, çevreye aklıselim ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için yeni birim fiyatlarımızı belirledik.

Türkiye Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi zarfında mektep, hastane, yönetimle ilgili yapı, üniversite kampüslerinden oluşan halk binalarında enerji verimliliği projelerimizi hayata geçiriyoruz. 2025 yılı sonunda bu projeyle 700 ulus binamızda asgari yüzde 20 enerji verimliliği, enerji tüketimlerinde en az yüzde 70 azalmayı başaracağız. Bu projeyle; bütün ulus binalarımız için enerji verimliliği projeleri geliştireceğiz.

Eskiler “damlaya damlaya göl olur” diyordu. Şimdilerde ise bizler maalesef “damlaya damlaya yok olur” aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu sebeple; binalarımızda kullandığımız suyun daha tasarruflu tüketilmesi nedeniyle; sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini sınırlandıracağız. Bu Nedenle lavabolarda kullanılacak sudan takriben yüzde 25 tasarruf elde edeceğiz. Yeniden peyzaj projelerinde suyumuzdan biriktirmek için; damla sulama gibi yöntemlerin kullanılmasını, az su isteyen bitkilerin seçilmesini gerekli ayla getireceğiz.

MADDE 6: Döngüsel ekonomi zarfında sanayi tesislerimizden meydana çıkan atık ısıyı geri kazanacak; evlerimizin, işyerlerimizin ısıtma kaynağı olarak bitmiş kullanacağız.

Bu yeni uygulamamızla, vatandaşlarımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 oranında düşüreceğiz. Ülkemizdeki bütün termik santrallerin atık ısı potansiyelini hesapladığımızda, 4 milyon konutu ısıtabilecek atık ısıyla karşılaşıyoruz. Bugün, Manisa Soma Termik Santrali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtmaktadır.

Biz termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını kullanarak, takriben 16 milyon vatandaşımızın ısıtma giderlerini yüzde 30 daha alçak çekeceğiz. 6 ay içerisinde, Isıtmada Yeşil Mutasyon Taktik Belgesini yayınlayacak, atık ısının baştan kullanımına özel olarak planladığımız ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlarımızı milletimizle paylaşacağız.

MADDE 7: Hava kirliliğini azaltacak, “iklim dostu karbon nötr şehir halkı projesi”ni hayata geçirecek, ülkemizin belirli noktalarında düşük emisyon bölgeleri oluşturacağız.

Bu hedeflerin tamamını, sistematik bir şekilde gerçekleştirmek için İklim Dostu Karbon Nötr Şehirler Projesi’ni başlatacağız. 1 sene içerisinde 81 ilimiz için mevcut karbon salınım ve tutulum envanterini ortaya koyacağız. Her bir şehrimizde; insanımızın sağlığını etkileyen zararlı gazların miktarlarını ve yayılma alanlarını hesaplayacağız. Üretilen bu zararlı maddeleri emecek yutak alanlarımızı artıracak, fosil yakıt tüketen vasita kullanımını azaltacak, mikromobiliteyi, bisiklet ve scooter kullanımını ve aynı çevreci yatırımlarımızı arttıracağız.

Şehirlerimizde, “Düşük Emisyon Bölgeleri” oluşturacağız.

Ülkemizin bambaşka noktalarında belirleyeceğimiz bu bölgelerde, sıfır emisyonlu araçlar olan hibrit, elektrikli otomobiller ve TOGG dıştan; hava kirliliğine sebep olan araçların girişine kontrollü bir şekilde izin vereceğiz. İnsanımızın sağlığını korkutma eden hava kirliliğiyle mücadelemizde yeni bir sayfa daha açmış olacağız.

Yerli ve millî NEFES Yazılımı’nı devreye alacağız. 81 şehrimizin dijital ikizleri üzerinden hava kalitesi değerlerini tespit edeceğiz. Bu yazılımımızla 84 milyon vatandaşımız, sabahleyin evden çıkmadan şehrinde kullanacağı güzergâhtaki hava kirlilik durumunu anlık olarak görebilecek ve bir güzergâh tercihi yapma imkânına kavuşacak.

Afetlere aleyhinde en etkili usul olmasının yanında hava kirliliğiyle mücadelede de fazla manâlı görevler üstlenen korunan alanlarımızı ve kent içi yeşil alanlarımızı arttıracağız. 2018 yılında ülkemizin yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 11,91’e ulaştırdık.

Bu büyüklüğü aşamalı olarak 2022 yılı ardına kadar yüzde 13,8’e; 2023 yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yükselteceğiz.

Millet bahçeleriyle ortaya koyduğumuz 81 milyon metrekare yeşil alan hedefimizi; Cumhuriyeti’mizin 100. yılında tamamlayacağız. Dinç yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bisiklet kullanımını arttıracağız. 2023 yılına kadar ülkemizin her noktasına ulaşacak toplam 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyerinin yapımını tamamlayacağız.

MADDE 8: Ülkemizdeki bütün kirlilikle uğraş eylemleri tek merkezden yönetilecek.

Bakanlık olarak hava, su, deniz kirliliğiyle 7 gün 24 saat mücadele ediyoruz. 360 noktadan havamızı, 423 noktadan denizlerimizi, akarsularımızı hemen olan olarak izliyoruz. Aykırı bir durumda anında ekiplerimizle müdahale ediyoruz.

Bundan böyle bütün kirletici kaynaklarla; hava, deniz, su ve toprak gibi bütün müşteri ortamların verilerini Aralıksız İzleme Merkezinde toplayacağız, bütün uğraş süreçlerini buradan yöneteceğiz. Tekrar sahadaki en etkili uygulamamız olan Mobil Atık Peşine Düşüp Takip Sistemlerimizle tüm atık gruplarını keza uygun ayrıca de online olarak izleyeceğiz. Atık izleme sistemi doğruca, bütün atıkların çevre ve insan sağlığına risk oluşturmayacak şekilde işlenmesi, bu nedenle atıkların ekonomiye kazandırılmasını da tedarik edeceğiz.

İzlemeler gibi, çevre denetimlerinin de tek merkezden yönetilmesi için aralıksız teftiş merkezimizi kuracağız. Denetimlerde kullanacağımız yeşil teknoloji ürünü olan yerli ve milli uzak kavrama sistemleri, uydu ve radarlar bir uçtan bir uca çevreye olumsuz etkileri yüksek olan tesisleri fazla hızlı bir şekilde tespit edecek, daha sık denetlenmesini sağlayacağız.

MADDE 9: Yeşil kalkınma hedefine dair tüm projelerimizde gençlerimize öncelik vererek, bütün sektörlerde yeşil istihdamı artıracağız.

2021 yılında bakanlığımızın ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. 25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2022 yılı ise istihdam hedefimizi 50 bine yükseltmiş durumdayız. Yeşil Kalkınmanın lider ülkesi Türkiye hedefimiz doğrultusunda bütün sektörlerde yeni yüz binlerce istihdam sağlayacağız.

Gençlerimize yönelik olarak 209 üniversitemizden 20 bin iklim elçisi belirleyecek ve iklim değişikliğiyle mücadelemizi öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.

Gençlerimizin doğa koruma faaliyetlerine katılımlarının sağlanması için; iklim değişikliği tabanlı oyun altyapısı oluşturacağız.

Gençlerin karşılıklı evimiz dünyaya yardımcı oyun yazılımları üretmelerinin önünü ardına kadar açacağız, bakanlık olarak bu yazılımlara finans desteği vereceğiz.

Dost ve kardeş Azerbaycan ile yürüttüğümüz akıllı büyük kasaba iş birliğini; Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile genişleteceğiz. Bu yükseklik öncesinde; gençlerimizin ve genç girişimcilere yatırım yapacak melek yatırımcıların ilgisini çekecek İklim Hackathon’unu düzenleyeceğiz. Bu faaliyet vesilesiyle gençlerimize, Yeşil Yeniden Yapılanma’nın en kayda değer enstrümanı olan iş geliştirme, tasarım ve kodlamaya dair geliştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı sunacağız.

MADDE 10: Doğal afetlerle uğraş için sürdürülebilir arazi yönetim modeline geçeceğiz.

Ülkemizde obrukların en çok görüldüğü Konya-Karaman bölgesinde uygulaması başlatılan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (SAY) Projesi dahilinde; toprak altı ve damla sulama sistemlerini ülkemizin tamamında uygulayacağız.

Sel ve taşkın dünyanın hemencecik her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kolayca afete dönüşerek büyük mal ve can kaybına neden olan bir doğal tehlikedir. Selin oluşumu ve afete dönüşmesi; şiddetli yağışlarla birlikte, toprak yapısı, ot gibi yaşama ve insanların çeşitli etkinlikleriyle ilk elden ilişkilidir.

Sel ve taşkınlarla en etkin mücadele ise, yukarı havzalarda yapılacak su baskını ve erozyon kontrolüdür.

Selin şehre ulaşmasını engellemek, can ve mal kaybını alıkoymak için; sellerin başladığı havzalarda, 17 sel denetim projesi hazırlamış durumdayız. Tekrar 6 öbür su baskını projemizi de vatandaşlarımızı kaybettiğimiz Kastamonu Bozkurt ilçesini korumak için tamamladık. Bu çalışmamızı da ülkemizin sel, taşkın ve heyelan riski içeren tüm havzalarımızda uygulayacağız.

Yine bu hedefle 6 bölgede başlatılan ağaçlandırma ve erozyon teftiş projesini, ülkemizin erozyon riski altındaki bütün bölgelerinde yaygınlaştıracağız.

MADDE 11: Yeşil Yeniden Yapılanma Devrimi’nin vatandaşlarımıza, gelecek nesillerimize anlatılması için eğitim, farkındalık ve kapasite geliştirmeyi yaygınlaştıracağız.

Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken, bakanlıklarımızla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle, sivil toplumla 10 milyon vatandaşımıza çevre, iklim ve yeşil yeniden yapılanma eğitimi vereceğiz.

Bunların yanına; özellikle gençlere ve çocuklarımıza karşın iklim dostu projelerimizle, kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çevre ve çocuk akademisi, mobil başvuru formu, sosyal medya çalışmaları ve etkinliklerle 84 milyon vatandaşımızın Yeşil Kalkınma’yı tanımasını ve katkı maddesi sunmasını sağlayacağız.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir