Sahte indirime yönetmelik engeli

TİCARİ Reklam ve Hileli Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan şartların değişmesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanırken, değişikliklerin yürürlük tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlendi. Artık yazılmış, sesli veya görsel olarak yayımlanan indirilmiş reklamlarda, indirimden önceki fiyat açık ve kavranabilir bir şekilde tüketiciye gösterilecek. Fakat indirim miktarı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatın başlıca alınacağı hükmü kaldırılırken bunun yerine; “Bir mülk veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat başlıca alınır. Meyve ve sebze gibi ivedi bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı ya da oranı hesaplanırken, indirilmiş fiyattan bir önceki fiyat başlıca alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene aittir” hükmü getirildi. Yönetmeliğin ‘fiyat bilgisi taşıyan reklamlar’ maddesine dün eklenen hükümle, satıcı işyeri kişisel fiyat teklifi yaptığında, güncel satmak fiyatı ile kişiselleştirilmiş fiyatı aynı alanda kullanmak zorunda olacak. Yönetmelikte sadece indirim oranlarında değil, birçok alanda değişiklik yapıldı. İşte o şartların değişmesi…

KREDİLİ SATIŞTA AYRINTILI BİLGİ

Yönetmeliğin finansal hizmetlere ilişkin 25. maddesine eklenen yeni hükümle, bir mal veya hizmetin tüketiciye krediyle satışa sunulmasına ilişkin reklamlarda; kredinin vadesi, faiz oranı ile tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve takvim yüzde değerine, geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da tüketici yönlendirilerek detaylı data alabileceği bir internet sitesinde ya da açılır ekranda yer verilmesi zorunluluğu getirildi.

İNTERNETTE SIRALAMAYA DİKKAT

YÖNETMELİĞİN, ‘Hileli ticari tatbik yasakları’ bölümüne de yeni maddeler eklendi. Buna kadar internet ortamında satılan mal ya da hizmetlerin fiyat, özellik ve güya hususlarda kıyas yapılarak sıralanması durumunda, sıralamanın hangi ölçütlere kadar yapıldığının tüketiciye, basit görebileceği şekilde uzun uzadıya açıklanması gerekecek. Reklam veya sponsorluk ve yarı anlaşmalara dayanılarak gösterilen sipariş verme sonuçlarında ise ‘reklam’ ibaresine yer verilmesi zorunluluğu getirildi.

KARABORSA VE SAHTE YORUMA SON

İNTERNET ortamında, tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satıcı ya da sağlayıcılara ilişkin değerleme yapmasına ihtimal sağlanması durumunda bu değerlendirmeler, yalnızca ilgili mülk ya da hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilecek. Tüketici değerlendirmeleri asgari 1 sene süreyle objektif bir ölçüte tarafından yayınlanacak. Bir mal ya da hizmetin satışını arttırmak amacıyla içten olmayan değerlendirmelerin yapılması için hakiki veya tüzel kişilerle anlaşma yapılamayacak. Tüketicinin, konser, film, derbi maç gibi biletleri yüksek fiyattan, karaborsadan almasına niçin olan uygulamalar suç kapsamına alındı. Hem internet alışverişlerinde tüketiciyi yönlendirici arayüz tasarımları da haksız ticari uygulama kapsamına alındı.

ŞİKÂYET SİTELERİNE YENİ KURAL

YÖNETMELİĞE eklenen bir öteki maddeyle esas faaliyeti internet ortamında bir mülk veya hizmete ya da o mülk ya da hizmetin satıcı veya sağlayıcılarına ilişkin değerleme niteliğindeki alıcı şikâyetlerinin yayınlanmasına imkân karşılamak olan şikâyet platformlarına yeni yükümlülükler getirildi. Buna tarafından şikâyet siteleri satıcı veya sağlayıcılar hakkındaki değerlendirmeyi yayınlanmadan minimum 72 saat önce (3 gün) açıklama yapma veya yanıtlamak hakkını kullanabilmeleri için süre tanıyacak. Değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyorsa yayınlanamayacak.

Sahte indirime yönetmelik engeli

SAĞLIK REKLAMINDA DEĞİŞİKLİK

YÖNETMELİĞİN temel ilkeler maddesinde yer alan ve ticari reklamların ‘hastaların çare öncesi ve sonrasına ait açıklama veya görüntüler içeremeyeceği’ hükmü de kaldırıldı. Bu durum “sağlık alanında reklam yapılmasının önü mü açıldı” sorusunu akıllara getirdi. TTB namına Reklam Kurulu’nda yer alan Hakan Giritlioğlu, bu yorumun doğru olmayacağını söyledi. Giritlioğlu, “Yönetmelikte, ‘ilaçlar, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri, gıdalar, destek edici gıdalar, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamları, reklam ve tanıtımla ilgili hükümlere de yerinde olmalıdır’ maddesi korundu” dedi.

Yorum yapın