Reel Kesim Güven Endeksi 106,1 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Aralık ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri Ve Gerçek Kesim Güven Endeksi verisini paylaştı. 2021 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet belirten bin 759 meslek yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

2021 yılı Aralık ayında RKGE, bir önceki avuç içi kadar 2,3 puan azalarak 106,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait dağılım endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki imal hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi çoğaltma yönünde etkilerken, genel vaziyet, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit anapara yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki avuç içi kadar 1,9 puan azalarak 110,1 seviyesinde gerçekleşti.

SON ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMELER

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, imal hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında yükselme bildirenler lehine olan seyrin bir önceki avuç içi tarafından zayıfladığı görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin aşağıda olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı gözlendi.

Gelecek üç avuç içi yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda çoğalma bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda büyüme bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin çoğalma yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki değişmez sermaye yatırım harcamasına ilişkin çoğalma yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi.

Ortalama bölüm maliyetlerde, gelecek üç ayda yükselme olacağını bekleyenler ve son üç ayda çoğalma olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin çoğalma yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki avuç içi göre 5,2 puan artarak yüzde 35,3 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel vaziyet konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,1‘e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 64,8‘e gerilerken, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 29,1‘e yükseldi.

Yorum yapın