Pandemi kadını yordu

Araştırmaların ‘kadının konut içinde çalışma yükü artarken erkeklerin de desteklerinin arttığını’ ortaya koyduğunu belirten Çoban’ın anlattıkları Meclis tutanaklarında şöyle yer aldı:

PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ

“Konut içerisinde kadınlar ve erkekler arasında bakıma ilişkin yükümlülüklerin paylaşılması noktasında birazcık daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Çünkü COVID krizinin bize gösterdiği şu oldu: Kadınların konut içerisindeki bakım yükümlülüklerinin, bitmiş üretim yükümlülüklerinin çok büyük bir artışı, eğer aile içerisinde başka bireylerden de yardım görmezse, sonunda kadınların psikolojik çöküşüyle ve hanelerin iyi olma hâllerinin de benzer şekilde negatif etkilenmesiyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla mesuliyet paylaşımı, hanede bakım işlerinin sorumluluk paylaşımı ve buna yönelik normatif dönüşümün, değerler, davranışlar dönüşümünün sağlanması mutlaka gündemimizde olması gereken bir konu diyebiliriz. Bizim de salgın döneminde geçen sene yaptığımız bir süre kullanımı anketi çalışması var. Profesör İpek İlkkaracan ve Emel Memiş’in desteğiyle yaptığımız bir çalışma.

ERKEK DESTEĞİ ARTTI

Bu alıştırma da şunu gösterdi: Doğrusu salgınlar, tabii, çok talihsiz dönemler fakat bize bir takım şeyleri tersinden göz önünde bulundurmak için de fırsatlar veriyor. Onlar da şunu buldular: Kadınların, evet, konut içerisindeki çalışma yükleri çok arttı lakin ilginç bir şekilde erkeklerin de destekleri arttı, konut içerisindeki çalışmayı paylaşmak anlamında. Buradan da şöyle bir sonuca vardılar: Eğer, alıştırma süreleri ve egzersiz koşulları açısından daha gizli hissederse kişiler, bilhassa erkekler, konut içerisindeki çalışmaya verdikleri yardım de artacaktır.”

Yorum yapın