OSB’lere yeni düzen

Edinilen bilgiye göre, 4562 sayılı OSB Kanunu’nda kayda değer değişiklikler yapılan alıştırma, Türkiye’de takriben 350 organize sanayi sitesini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemede yapılacak bazı değişikliklerin ardındaki yeni yılda TBMM’ye gönderileceği öğrenildi.

YENİDEN YAPILANMA

Taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

* OSB’lerin, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması düzenlenecek. Vergi muafiyetleri korunarak, OSB’lerin faaliyetleri için anonim şirket kurması veya kurulu bir anonim şirkete karşılıklı olmasına ilişkin mevzuat hükümleri, yasaya taşınacak. OSB tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak manâsız kaldığının tespit edilmesi halinde taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması için belli bir takvim zaman iki yıla çıkarılacak.

* Kanunun çıkmasını takiben bir sene içinde yapılan devirlerde bakanlık satmak fiyatı limiti belirlemeye veya satış tutarından bir kısmının OSB’ye irat kaydedilmesini sağlamaya yetkili olacak. Bu vakit içinde yapı ruhsatı alınmaması ya da inşa ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki sene içinde üretime geçilmemesi hallerinde, taşınmaz kimin tasarrufunda olursa olsun OSB namına kayıt edilecek.

* Genel komite aşamasına geçmiş olan OSB’lerde en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak müteşebbis heyet oluşturulacak. 14 asıl, 14 yerine geçen kimse aza seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç tayin süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak. Müteşebbis heyetler illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında teşekkül edecek.

OSB’ler müteşebbis heyet ile yönetilecek.

YÖNETİMDEKİ TEMSİLCİLER

* OSB’lerin müteşebbis heyetinde illerde vali, ilçelerde kaymakam başkanlığında OSB’nin bulunduğu ilçe belediyesinin belediye başkanı, bulunduğu ilin yeniden yapılanma ajansından 1, sanayi odasından ve ticaret odasından da 2’şer delege yer alacak. Görevdekilere verilecek rahatlık hakkı en düşük ücretin brüt tutarını geçmeyecek şekilde her yıl müteşebbis heyet göre belirlenecek. Kamu görevlileri de bu haktan yararlanacak.

* OSB’ler takvim safi gelirinin binde beşini KOSGEB’e, binde beşini TÜBİTAK’a takviye programlarında kullanılmak üzere tahsis ayıracaklar. OSB’lerin nakit ve benzeri varlıklarının değerlendirilmesine ve yatırım kararlarına ilişkin yöntem ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. OSB’lerin ön devir, üst yapılı ya da anlamsız parsel kiralaması ya da üst hakkı tesis etmesine olanak tanınırken, elde edeceği kazançlar gelirleri arasına dahil edilecek.

Yorum yapın