Menopozdan Sonra Kadınların Beyni Daha Fazla Değişiyor


menopoz
Fotoğraf: Pixabay

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, menopoza girmiş kadınların beyinlerinde menopoz öncesi kadınlara veya aynı yaştaki erkeklere göre daha fazla beyaz cevher hiperintensitesine sahip olabileceğini buldu.

Çalışmanın sonuçları “Nöroloji” dergisinde yayınlandı.

Beyaz cevher hiperintensiteleri, beyin taramalarında görülebilen küçük lezyonlardır. İnsanlar yaşlandıkça veya kontrol altında olmayan yüksek tansiyonları olduğunda daha sık görülürler. Bazı araştırmalar, beyindeki bu biyobelirteçlerin daha yüksek felç geçirme, Alzheimer olma veya aklınızı kaybetme riskiyle bağlantılı olduğunu bulmuştur.

Almanya, Bonn’daki Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi’nden (DZNE) ve Amerikan Nöroloji Akademisi üyesi olan çalışma yazarı Monique MB Breteler, “Beyin yaşlandıkça beyaz cevher hiperintensiteleri daha da kötüleşiyor” dedi. Beyaz cevher hiperintensitelerine sahip olmak, bir kişinin bunama veya felç geçireceği anlamına gelmez, ancak bunlardan daha fazlasına sahip olmak bunu daha olası hale getirebilir.

“Çalışmamız, menopozun beyindeki bu biyobelirteçlerin miktarı üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceğini inceledi. Sonuçlarımız, beyaz cevher hiperintensitelerinin erkekler ve kadınlar için farklı şekillerde değiştiğini ve menopoz veya menopoz başladığında etkileyen yaşlanma sürecindeki farklılıklar gibi diğer faktörlerin önemli olduğunu gösteriyor.”

Araştırmaya katılan 3.410 kişinin yaş ortalaması 54 idi. Bu kişilerin %58’i kadındı ve kadınların %59’u menopozu geçmişti. Ayrıca, tüm katılımcıların %35’inde yüksek tansiyon ve bunların %50’sinde kontrol edilemeyen yüksek tansiyon vardı.

Tüm katılımcıların MRI beyin taramaları vardı. Araştırmacılar taramalara baktı ve kaç katılımcının beyaz madde hiperintensitesine sahip olduğunu saydı. Bu biyobelirteçlerin beyindeki ortalama miktarı 0,5 mililitre (ml) idi. Erkeklerin ortalama beyin büyüklüğü 1.180 ml ve kadınların ortalama beyin büyüklüğü 1.053 ml idi. Beynin beyaz cevher hiperintensitelerinin bulunduğu bölgenin ortalama toplam beyaz cevher hacmi erkeklerde 490 ml ve kadınlarda 430 ml idi.

Araştırmacılar, yaş ve yüksek tansiyon ve diyabet gibi şeyleri hesaba kattıktan sonra, menopoz sonrası kadınların beyinlerinde aynı yaştaki erkeklere göre daha fazla bu biyolojik belirteçlere sahip olduğunu buldular. 45 yaş ve üzeri postmenopozal kadınların ortalama toplam beyaz cevher hiperintensiteleri hacmi 0,94 ml iken, erkeklerin ortalama toplam beyaz cevher hiperintensiteleri hacmi 0,72 ml idi. Araştırmacılar ayrıca beyindeki biyobelirteçlerin yaşla birlikte daha hızlı arttığını ve kadınlarda erkeklere göre daha hızlı arttığını buldu.

Menopoz öncesi kadınlar ve aynı yaştaki erkekler arasında ortalama beyaz cevher hiperintensitesi sayısında fark yoktu.

Araştırmacılar ayrıca, menopoza girmiş kadınların, menopoza girmemiş ama aynı yaşta olan kadınlara göre daha fazla beyaz cevher hiperintensitesine sahip olduğunu bulmuşlardır. 45 ila 59 yaşları arasındaki bir grup insanda, menopoz sonrası kadınlarda ortalama toplam beyaz cevher hiperintensitesi hacmi 0,51 ml iken, menopoz öncesi kadınlarda sadece 0,33 ml idi.

Menopoz öncesi ve sonrası hormon tedavisi kullanan kadınlar arasında fark yoktu. Breteler, bu bulgunun menopoz sonrası hormon tedavisinin beyni korumayabileceğini öne sürdüğünü söyledi.

Menopozda olup olmadıklarına bakılmaksızın, kontrolsüz yüksek tansiyonu olan kadınların beyinlerinde erkeklere göre daha fazla bu biyobelirteç vardı.

Breteler, “Beyindeki küçük kan damarlarını etkileyen yüksek tansiyonun daha fazla beyaz cevher hiperintensitesine neden olabileceği uzun zamandır biliniyordu” dedi. “Çalışmamızın sonuçları, menopozun beynin kan damarlarının sağlığını nasıl etkileyebileceğini bulmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermekle kalmıyor. Ayrıca, kadın ve erkeklerin farklı sağlık yollarının ve menopoza girip girmediklerinin dikkate alınmasının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyorlar. Araştırmamız, yaşlı kadınların, özellikle de damar hastalığı için risk faktörleri olan kadınların, cinsiyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun tedavi almalarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”


Kaynak : https://articleify.com/women-brain-alters-more-after-menopause-says-study/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir