Mahkemeden, WhatsApp ve Facebook itirazına ret

Kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına tasdik vermeleri gerektiği belirtilmiş, somurtkan takdirde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları bildirilmişti. İşte bu karar ardından Rekabet Kurulu (RK) 11 Ocak’ta WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte Facebook) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açmıştı. Hem soruşturma sonuçlanıp nihai karar alınıncaya değin telafisi güç zararlar doğması ihtimaline karşısında da RK, Facebook’un kararını durdurmuş, şirketin bunu da kullanıcılarına bildirme zorunluluğu getirmişti. İşte RK’nin bu kararına karşı Facebook İnc, Facebook İreland ve WhatsApp LLC dava açmış; kararın yasal olmadığı; yanlı, aykırı ve yanlış olduğu gerekçesiyle iptali istenmişti.

VERİ PAYLAŞIMINA ZORLADI

Rekabet Kurulu ise savunmasında davacı şirketin WhatsApp kullanıcılarını haksız olarak WhatsApp verilerini Facebook ile paylaşmaya onaylama vermeye zorlandığı, bu konuda yeterli ve kapsamlı izah etme yapmaksızın bu şekilde güncelenmeye zorlanamayacağı, Facebook şirketinin bu şekilde güncelleme yapmaya zorlayarak fazla veri toplayacağı, alınan bu kararın davacı şirketlerin faaliyetine herhangi bir engel teşkil etmediği savunularak davanın reddini istemişti.

TELAFİSİ KUVVET DURUMLAR

İtirazı görüşen Ankara 4. İdare Mahkemesi, RK’nin savunması doğrultusunda davayı oybirliğiyle reddetti. Mahkeme ret gerekçesinde “Kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra; kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabilir. Söz konusu koşullarla daha kapalı bir gruptaki bilgilerin daha geniş bir kitleye açılımı sağlanabilir, Facebook’un faaliyet gösterdiği öteki pazarlarda kullanılmasının ve bu verilerin paylaşılmasının WhatsApp kullanımı için gerekli tutulmasının rekabet karşıtı endişeye yol açabileceği ortadır” denilerek telafisi kuvvet durumlara niçin olabileceği vurgulandı. Facebook ve WhatsApp’ın bu karara 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

 

Yorum yapın