Mahkemeden Facebook ve WhatsApp kararı! Rekabet Kurumu haklı bulundu

Facebook ve WhatsApp’a mahkemeden şok eden karar çıktı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Rekabet Kurumu’nun Facebook ve Whatsapp’a ilişkin olarak geçici tedbir kararı uygulamasında herhangi bir anomali görmedi.

VERİ PAYLAŞIMI SORUN OLUŞTURMUŞTU

Rekabet Kurumu, Facebook’un Türkiye’de Whatsapp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un data paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu açıklamasının ardından tedbir kararı konulmuştu.

Facebook ve Whatsapp bu önlem kararını ortadan uyandırmak için mahkemeye başvurmuş ve duruşma sonucunda herhangi bir mevzuata aykırılık olmadığı ortaya çıktı.

Mahkemenin kararı şöyle:

WhatsApp kullanıcılarının Facebook tarafından sunulan koşulları kabul etmeleri halinde öteki grup şirketlerinin verileri eline geçirerek bunu kullanmaya başlayacağının açık olması, yürütülecek soruşturma sonucunda Facebook’un laf konusu davranışına son verilmesine karar verilmesi halinde, bu verilerin bitmiş geriye doğru alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunması hilafına olabileceği, bu haliyle telafisi mümkün olmayan bir durumun ortaya çıkabileceği, hâlihazırda Facebook göre WhatsApp kullanıcılarının bir kısmına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren verinin başka hizmetler için kullanılacağına dair bilgilendirmenin yapıldığı ve kullanıcıların bir kısmının bu koşullara tasdik vermiş olması olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda Facebook ve ilgili diğer şirketlerinin pazar güçleri ve pazarın yapısına ilişkin yapılan analizler sonucunda söz konusu uygulamaların soruşturma neticesinde alınacak nihai karara değin önemli ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğu, laf konusu şirketler hakkında başlıca soruşturmanın halen devam etmesi ve neticelendiğinde bu konuda baştan karar alınabileceğinin de göz önüne alındığında; Türkiye’de koşulları kabul eden ya da bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un data paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi şeklinde geçici önlem kararı alınmasında hukuka ve mevzuata kuralsızlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum yapın