Jeotermal Enerji: Dünyanın En Uygun Fiyatlı Gücü


Jeotermal enerji
Fotoğraf Kredisi: greenmatters.com

Jeotermal enerjinin küresel ölçekte en ucuz olduğu düşünülmektedir. Şu anda enerji elde etme şeklimizin sürdürülebilir olmadığı ve dünyadaki tüm yaşamı öldürebileceği çok açık ve açıktır.

Bu şekilde, dünyadaki sıcaklığın artmaya devam etmesini durdurmak için enerjide bir değişiklik için zorlamak önemlidir. Bu nedenle, hem elektrik hem de termal yenilenebilir enerjileri teşvik etmek için dünyanın derinliklerinin jeotermal potansiyeline yönelik araştırmalar kullanılmalıdır.

Jeotermal enerji nedir?

Son yıllarda, çevreyi korumaya yardımcı olan birçok teknoloji yapılmıştır. Bu nedenle, birçok hükümet çevre için iyi olan enerjiyi elde etmenin yollarını belirledi.

Jeotermal enerji, günümüzde enerji elde etmenin en önemli yollarından biridir. Bu tür enerjinin, yerkabuğunda biriken ısıdan geldiği için tekrar tekrar kullanılabilen harika bir enerji kaynağı olduğu düşünülmektedir.

Bu tür bir enerjinin ne olduğunu anlamak için “enerji” kelimesinin nereden geldiğine bakmak önemlidir. “Jeotermal” kelimesinin ifade ettiği şey, Dünya’nın ısısıdır. Başka bir deyişle, bu, gezegenin içinde ısı enerjisinin biriktiği anlamına gelir.

Kabuğun derinliklerine inildikçe, bu tür enerji çok daha fazla ısınır.

Bunu hesaba katarak jeotermal enerji, gezegenin çekirdeğinden gelen ısıyı kullanan bir şey olarak düşünülebilir. Bu tür ısı veya termal enerji, gezegenin içinde genellikle çok sıcak olan sıvılarla temas eden sıcak kayalar tarafından depolanır ve kullanılır.

Jeotermal enerji, uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yenilenebilir enerji türüdür. Fotovoltaik enerji ve jeotermal enerji birlikte kullanıldığında bir bina %100 kendi kendine yeterli olabilir.

Jeotermal Enerji Nasıl Çalışır?

Jeotermal yatağın bulunduğu yere bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Ayrıca, endüstrinin onu nasıl kullanmak istediğine çok bağlıdır. Türbinler, çok sıcak yüzeylerde bulunan buhar haznelerinden elektrik elde etmek için kullanılır.

Bu yüksek sıcaklıklı yataklarda türbinler olmadan jeotermal enerjiyi elektriğe dönüştürmek mümkün değildir.

Jeotermal Enerjinin Sahip Olduğu Unsurlar

Jeotermal enerji, ısı pompası gibi topraktaki ısının dışarıdaki ısıyla karışmasını sağlayan birkaç farklı parçadan oluşur. Bu makine, bir hidrolik pompanın suyu içinden geçirebilmesi için toprağa gömülü bir grup borudan oluşur.

Evsel Kullanımda Jeotermal Enerji

5 ila 10 metre derinlikte, dünyanın derinlikleri arasında 15oC sıcaklık farkı yoktur. Daha sonra aşağı indikleri her 3m için 3oC yükselirler.

150 metre derinliğe kadar bulunan 15oC ila 20oC, kışın evleri ısıtmak için kullanılabilir. Bunun nedeni, toprak altı sıcaklığının hava sıcaklığından daha yüksek olmasıdır. Aynı şekilde yazın soğuması için de kullanılabilir.

Isıyı elde etmek için kazılar yapılmalı ve ısıyı alabilecek zemine problar yerleştirilmelidir.

Jeotermal nedir?

Jeotermal enerjinin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmeniz için net bir tanımınızın olması önemlidir. Jeotermal enerji, Dünya’da biriken ısı enerjisini incelemeyi içerir. Dünyanın çekirdeğinde yapılanlardan kabukta yapılanlara kadar hepsine bakılıyor.

Merkeze yaklaştıkça sıcaklık değişimi daha büyüktür ve bunun tersi de geçerlidir. Bu tür sıcaklık değişimine jeotermal gradyan denir. Her kilometre derinlikte sıcaklık 25 ila 30 santigrat derece yükselebilir.

Jeotermal Enerjinin Faydası

Daha önce de söylendiği gibi jeotermal enerji, birçok yönden faydalı olduğu keşfedilen yeni bir enerji türü olduğu için çok önemli olarak öne çıkıyor. Aşağıdakiler en önemli yardımcı programlardan bazılarıdır:

Elektrik üretmek

Yüksek veya orta sıcaklıktaki rezervuarlardan elektrik üretmenin iki yolu vardır: biyolojik çevrim santralleri veya buhar türbinleri. Şu anda elektrik üretebilen üç tür jeotermal enerji santrali vardır:

Kuru buhar tesisleri: Toprakta çatlakların olduğu ve kuru buharın çıkabileceği yerlerden yararlanırlar. Bu buhar türbini hareket ettirerek jeneratörü elektrik üretmek için çalıştırır.

Flaş Tesisleri: Son bitki ile aynı temel üzerine inşa edilirler. Ancak bu tür bir sistemde, bölebilen bir makineye ihtiyacınız var. Bunun nedeni, hareket eden buharın, bu durumda kullanılmayan su ile karıştırılmasıdır.

İkili çevrim tesisleri: Su sıcaklığının 100°C ile 150°C arasında olduğu rezervuarlarda kullanılır. Bu tür bir bina aslında kendinden öncekiler gibi buhara dayanmaz. Bu durumda termik akışkan, daha düşük kaynama noktasına sahip ikinci bir sıvının ısınmasına ve daha yüksek bir sıcaklıkta kaynamasına neden olur.

Bu, sıvının türbinleri çalıştıran çok yüksek bir basınçta kaynamasına neden olur.

Termal Fayda

Çok fazla enerjiye ihtiyaç duyan büyük tesisler jeotermal enerjiyi kullanabilir. Bu şekilde, üç farklı kurulum türüne ayrılabilirler:

Endüstriyel tesisler: Jeotermal enerji, tekstilleri ısıtmak, işlemek, kimyasal almak, sterilize etmek, tuz almak, kurutmak ve daha birçok şey yapmak için kullanılır.

Seralar: Bu durumda, kışın buzun oluşmasını önlemek için en düşük sıcaklıktaki jeotermal enerji kullanılır. Bütün bunlar üretim aşamasının daha uzun süre dayanması için yapıldı.

su ürünleri yetiştiriciliği: Balık çiftliklerinde su sıcaklığını 20 ile 30oC arasında tutmak için düşük sıcaklıklı jeotermal enerji kullanılmaktadır. Bazı su türleri bu kadar ısıya sahip olmadıkça büyüyemezler.

konut programı

Düşük sıcaklıklı jeotermal enerji, büyük insan grupları için ısıtmanın ve sıcak su sağlamanın en iyi yoludur. Ucuz ve uzun ömürlü bir enerji kaynağı olduğu için çok para tasarrufu sağlar. Ancak kurulum maliyeti doğal gazdan çok daha yüksektir.

Ortak ısıtma: Bu enerji türü, tüm bir topluluğu ısıtabilecek ısıtma sistemleri yapmayı mümkün kılar. Çok soğuk yerlerde, bu tür bir sistem kaldırımlardaki karı eritmek için mükemmeldir.

Bireysel ısıtma: Evlerde yılın farklı zamanlarında farklı ısıtma sistemlerine sahip olmakta fayda var. Bu amaca ulaşmak için, toprak altından ısı alabilen bir sistem inşa edilmiştir.

Jeotermal Enerji Türleri

Farklı türlerde rüzgar veya güneş enerjisi olduğu gibi, farklı jeotermal enerji türleri vardır. Ardından, her bir gizli bakış hakkında konuşacağız:

Hidrotermal Alanlar

Su ve yüksek sıcaklıklar Dünya’nın kabuğunda depolandığında olur. Çoğu zaman, bu tür jeotermal enerji, bir ısı kaynağına yakın olan gözenekli bir kaya tarafından gösterilebilir.

Sıcak Kayalar

Bu tip sistemlerde bir ısı kaynağı katı taş katmanları ile örtülür.

magma

Magma volkanlarda bulunur ve yüksek sıcaklıklarda jeotermal enerji yapmak için kullanılabilir. Genellikle doğal bir şey nedeniyle topraktan çıkar ve genellikle kaplıcaların yakınında bulunur.

Hidrotermal alanlar, şu anda sahip olduğumuz en önemli ve kullanılan jeotermal enerji türüdür. Çünkü kırılma ile başa çıkabilen ve aynı tür enerjiyi sorunsuz bir şekilde kullanabilecek şekilde değiştirebilen bir teknolojiye sahipler.

Jeotermal Enerjinin Avantajları

Bu tür enerji öne çıkıyor çünkü bunun için çok iyi şeyler var. Bunlardan bazıları:

Enerji Tasarrufu Sağlar: Jeotermal enerjiyi kullanmak, elektrik faturalarını düşürmeye yardımcı olur. % 60’a kadar tasarruf edebileceğiniz gösterilmiştir. Öte yandan, diğer enerji türleriyle karşılaştırıldığında, bunu sürdürmenin maliyeti çok düşüktür.

Karbon Dioksit Emisyonunu Azaltır: Bu şüphesiz jeotermal enerjinin en önemli faydalarından biridir. Her zaman çalışmaya devam edebilmesinin yanı sıra CO2 ve diğer zararlı gazların dışarı çıkmasını da durdurabilir.

Çok Sayıda Kullanıma Sahiptir: Jeotermal enerji, ev kullanımı için sıcak su yapmak ve ayrıca sıcak su kullanan herhangi bir sistemi soğutmak, ısıtmak veya çalıştırmak için kullanılabilir. Çoğu zaman, bunu evinizde hava güzel olduğunda elektrik yapmak için kullanabilirsiniz.

Basit Bakım: Bu tür bir enerji, çalışmak için çok fazla kaynağa veya araca ihtiyaç duymaz.

Jeotermal Enerjinin Dezavantajları

Jeotermal enerjinin pek çok iyi yanı var ama aynı zamanda üzerinde düşünülmesi gereken bazı kötü şeyler de var. Bunlar en önemlileri:

Yüksek İlk Maliyet: Bu tür bir enerjiyi kullanmak için bir jeotermal santral yapılması gerektiği çok açık olmalıdır. Çoğu zaman, kurulum maliyeti başlangıçta oldukça yüksektir.

Hiçbir Yerde Kullanılamaz: Jeotermal enerji sistemleri hiçbir eve kurulamaz. Yerden enerji elde etmenin bir yolu olmalı.

Kullanımı Sınırlı olabilir: Tekrar tekrar kullanılabilen bir enerji kaynağı olsa da, her toprak türünün bu tür bir yapıyı destekleyecek doğru niteliklere sahip olmadığını unutmamak önemlidir.

Taşınamaz: Jeotermal enerji ile ilgili bir diğer sorun ise sadece yapıldığı yerde kullanılabilmesidir.

Büyük Karmaşıklığın Kurulumu: Jeotermal santraller kurulmadan önce binanın tasarımına bakılmalı ve arazi koşulları net olarak tanımlanmalıdır.

Jeotermal enerjinin birçok yerde Dünya’dan geldiğini bilmek önemlidir. Bu şekilde onu kullanmak ve topraktan çıkarmak daha fazla enerji bağımsızlığına yol açabilir.

Öte yandan, diğer yenilenemez enerji türleri kullanıldığında meydana gelen, çevreye herhangi bir toksik atığın salınmasına neden olmaz.

Ancak asıl sorun, jeotermal enerjiyi kullanılabilecek bir şeye dönüştürdüklerinde CO2 gibi çevre için kötü şeyler yapabilmeleridir. Ancak fosil yakıtları yakmayı içeren diğer enerji üretme yollarından daha az enerji harcarlar.

Çözüm

Jeotermal enerji, Dünya’nın merkezinde depolanan ısıdır. Tekrar tekrar kullanılabilen ve asla tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Magma, sıcak kayalar ve hidrotermal alanlarda bulunabilir.

Şu anda, çevre için kötü olan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmanın harika bir yoludur.

Bu makalelere ek olarak şunları da okuyabilirsiniz: Hindistan’daki Popüler Hayvanat Bahçeleri, Çörek Otu Tohumlarının Sağlığa Faydaları, Japon Rutini, Bollyshare, iPhone 14 Özellikleri ve Fiyatları, WPC16, Filmfare Awards 2022, Wpc15, İpuçları for Solo Traveller, Wpc2027, En İyi Psikoloji Kitapları , Wpc2025, Val Kilmer Batman, Bflix, Jeans for Man, JoinPD, Zihinsel olarak mücadele ederken odaklanılması gerekenler, PC için Marvel Spider-Man Game, Chicago Fire Sezon 11, Emmy Ödülleri 2022, 4Anime, All American Season 5, Amber Midthunder filmleri , Russian Doll 3. Sezon, iPhone 14, Tom Cruise Tüm Görevimiz Tehlike Filmleri, Milyarlarca Sezon 7, Seyahat için en iyi kamera, Su Kayağı, FFMovies, Bolly4U, Moviesflix, TrueID, Koruma için Kristaller, Mewing, Kristaller nasıl şarj edilir, Knightfall Sezon 3 , Vampire Diaries 9. sezon, Homeland 9. sezon.

Sherlock 5. sezon, Goodyear Viva 3, Yüksek yataklı yatak, Cash for Cars, F95zone, Aloe Vera Juice, 100 sezon 8, Salvation Sezon 3, Shadowhunters sezon 4, Poldark sezon 6, Good Place sezon 5, Madison bira net değeri, Yerçekimi Falls sezon 3, Hunter x Hunter sezon 7, Marvelous Mrs. Maisel Sezon 4, Bloodborne 2, Derry Girls sezon 3, en yüksek ücretli CEO ve Bhushan Kumar net değer, Knightfall Sezon 3, Eğlence, Sağlık, Teknoloji, ve İş


Kaynak : https://articleify.com/geothermal-energy/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir