Bakan Özer’den Dünya Bankası heyeti ile önemli görüşme

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi”, “Okullarda Yıkım Riski Yönetimi”, “Güvenli Okullaşma ve Uzakta Eğitim” projeleri ile salgın sürecinde okulların açık tutulması için zorunlu tedbirler ve eğitime erişimin desteklenmesi konularını görüşmek üzere Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.  

Bakan Özer'den Dünya Bankası heyeti ile önemli görüşme

MEB Tevfik İleri Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Özer, Bakanlık olarak Dünya Bankasıyla fazla önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek göreve geldikten daha sonra önceliklerinin odak noktasında eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturduğunu kaydetti.  

Türkiye’de son 20 sene içerisinde eğitime erişimi artmak ve okullaşma oranlarını desteklemek için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Özer, “Bu yatırımlar, tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarına yansıdı. İlköğretimdeki okullaşma oranları zaten yüksekti lakin ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44’ten yüzde 88’e çıktı. bununla beraber yükseköğretimdeki okullaşma oranı da yüzde 14’cilt yüzde 44’e ulaştı. Burada en kritik nokta okullaşmanın artmasında sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimin eğitime erişimi yükseldi. bununla birlikte kız çocuklarının da okullaşma oranları, ciddi oranda arttı. Bilhassa 2014’ten sonra hem ortaöğretimde hem yükseköğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranları, erkek çocuklarının okullaşma oranlarını geçti.” dedi.  

Okullaşma oranlarına paralel olarak son 20 yılda çok ciddi bir öğretmen alımı gerçekleştirdiklerini gösteren Özer, 2000’li yıllarda 500 bin olan öğretmen sayısı, şu lahza itibarıyla 1,2 milyona ulaşmış durumda. bununla beraber sınıf ve hoca başına düşen öğrenci sayısı da çok düşük seviyede. Kısacası son yıllarda eğitimde kitleselleştirme artırılırken kalite de yükseldi.” 

Eğitim kalitesindeki artışın milletlerarası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığını andıran Özer,  son PISA ve TIMSS araştırmalarında Türkiye’nin geçmiş yıllara kadar en yüksek noktaya ulaştığını kaydetti.  

Gelinen noktada dört esas öncelik belirlediklerini açıklayan Özer; bu alanları okul öncesi eğitime erişimin artırılması, okullar arasındaki imkân farklılıklarının azaltılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak sıraladı.  

Akademik başarının okulun dıştan çok ayrı faktöre bağlı olduğunu, özellikle ailenin sosyoekonomik seviyesinin erken eğitim kademelerinde çok daha baskın bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Özer, okul öncesi eğitimle ilgili hedeflerini şöyle anlattı: “Yüzde 14 düzeyinde olan 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 50’ye, yüzde 35 olan 4 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 70’e ve yüzde 78 olan 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100’e çıkartmak. Bu kapsamda acilen 2 bin 834 olan anaokuluna ek olarak 3 bin yeni kreş yapacağız.” 

Mesleki eğitim alanında yapılan dönüşümü de anlatan Bakan Özer, “Şimdi mesleki eğitim verilen bütün alanlarda sektör temsilcileri ile iş birliği yapıyoruz. Akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitime yönelimi arttı. En üst başarı diliminden öğrenciler mesleki eğitimi seçim ediyor. Öğrenciler bir taraftan eğitim alırken ayrıca kendileri ayrıca de aileleri için maddi yardım sağlıyorlar.” dedi.  

Özer, Kovid- 19 salgınının önlenmesine yönelik meslek liselerinin maskeden dezenfektana fazla sayıda ürün üretip gerekli yerlere ulaştırılarak şokun atlatılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.  

Meslek liselerinin kapasitesini ve imal niteliğini artırabilmek için Türkiye’de 50 Ar-Ge merkezi kurduklarını andıran Özer, Bakanlık olarak tüm projeleri dolayısıyla Dünya Bankasıyla olan projeleri de bu dört önceliğe göre yeniden biçimlendirmek istediklerini vurgulayarak “Bir önceki toplantımızda da cari olarak yaklaşık 160 milyon dolar olan projeyi bu çerçevede şekillendirmeyle ilgili prensipte anlaşmıştık. Takriben 20 milyon öğrencinin olduğu bu dek büyük ölçekli bir eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik oluşturacağı yatırımların dünyada ayrı ülkeler için çok büyük örneklik teşkil edecektir.” şeklinde konuştu. 

“KAYDETTİĞİNİZ BAŞARILAR İÇİN ALKIŞLIYORUM” 

Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ise şunları söyledi: “Önceliklerinizi sizden kulak vermek bizim için de çok önemliydi. Okullaşma oranlarında kaydedilen ilerlemeyi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Yükseköğretimde okullaşma oranının kızların erkeklerden daha yüksek olduğu bilgisi yeni. Kaydettiğiniz başarılar için alkışlıyorum. Okul döngüsünü en başından en ardına kadar özetlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni en fazla hoşnut eden proje, uzak eğitim ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarınız oldu. Şu an sürekli faal üç projemiz var. Eğitim alanında birlikte çalışmaktan sevinç duyuyorum.” 

Anna Bjerde Bakanlığın belirlediği öncelik alanlarının Dünya Bankası’nın da öncelik alanları aralarında yer aldığını ifade ederek Türkiye’de eğitim alanında yapılacak çalışmaların diğer ülkelere de misal gösterilebileceğini söyledi. 

Bu kapsamda mevcut projelerde güncelleme yapacaklarını dile getiren Anna Bjerde, Türkiye’nin yeni projelerini de destekleyeceklerini kaydetti. 

Görüşmeye Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. Cemal Yıldız da katıldı.  

Yorum yapın