AYM’den vergi suçlarıyla ilgili kritik karar

BURSA 17. Asliye Cinayet Mahkemesi ile İstanbul 7. Ödenti Mahkemesi’nin, kanunun ilgili bölümüne ilişkin itirazlarını değerlendiren AYM’nin iptal kararı Devlete Ait Gazete’de yayımlandı. AYM, kaçakçılık suçu ve ücret kabahatlerine dair yargılamada diğerini etkileyebilecek unsurların dikkate alınmasını sağlayacak güvencelere engel olan ve iki sürecin birbirinden egemen yürütülmesi kuralının anayasaya tutarsız olduğuna ve iptaline hükmetti. İptalle, ücret davasını kazandığı halde hapis cezası alanların, cinayet mahkemesine yargılamanın yenilenmesi için başvuruda bulunabileceği bildirildi.

GENİŞ BİR ÇEVREYİ ETKİLİYOR

İptal ile birlikte yürürlüğe giren AYM kararını Özgürlük’e yorumlayan Avukat Doç. Dr. Serkan Ağar şu değerlendirmeyi yaptı: “AYM’nin, Vergi Yöntem Kanunu 367/6 fıkrasının iptal gerekçesi, ‘benzer fiilden dolayı birdenbire artı yargılanmama ya da cezalandırılmama’ ilkesidir. AYM bu düzenlemeyi adil yargılanma hakkına aykırı buldu. Yeni bir yasal düzenlemeye de lüzum görülmedi. O Kadar olsa AYM, zaman verir ve iptal kararının yürürlüğünü de ertelerdi. Bu karar ışığında, vergi incelemesinde, ücret kaçakçılığı saptama edilirse, çözümleme; savcılığın takipsizlik kararı veya dava açıldıysa cinayet mahkemesi kararının kesinleşmesine dek bekletilecek. Ücret davasını kazandığı halde hapis cezası alanlar ise ceza mahkemesine yargılamanın yenilenmesi için başvuruda bulunabilecek. Bu karar fazla kayda değer bir iptal kararı. Etki ve sonuçlarıyla da uzun vakit tartışılacağa benziyor.”

OYÇOKLUĞUYLA İPTAL EDİLDİ

İKİ farklı duruşma, vergi kaçakçılığı ile suçlanan kişinin cezalandırılması talebiyle açılan davalarda itiraz konusu kuralların Tüzük’ya aykırı olduğu iddiasını haklı bularak, AYM’ne başvurdu. AYM de 4 Kasım 2021’de oyçokluğu ile ilgili fıkrayı iptal etti. İptal kararında kısaca “Tüzük’nın 36. maddesinde teminat altına alınan adaletli yargılanma hakkı, yargılama/cezalandırma süreçlerine tesir edebilecek hususların dikkate alınmasını gerekli kılıyor. Bu kapsamda benzer olarak işlenen kaçakçılık suçu ve ücret kabahatlerine ilişkin yargılama/cezalandırma süreçlerinde de bir diğerini etkileyebilecek unsurların dikkate alınmasını sağlayacak güvencelerin getirilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin yerine getirilmesine engel olan kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Tüzük Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olduğuna ve kuralın iptaline karar vermiştir” denildi.

Yorum yapın

SMM Panel