Altın hesaplarından TL mevduata dönüşe destek yürürlüğe girdi

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Beyanname yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının konu ile ilgili Tebliği Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Tebliğin amacı, yurt içi oturmuş hakiki kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları hazırlamak olarak gösterildi.

Buna göre, 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonradan açılacak tamamlanmış ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin istek etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, mutasyon fiyatı üzerinden Merkez Bankası kadar satın alınır ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

Banka göre 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olduğu takdirde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankasınca ödeme yapılmayacak.

VADE SONUNDA FİYAT FARKININ ÖDENMESİ

Vade sonunda Türk lirası vadeli hesap sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka kadar ödenecek faiz ya da kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz ya da kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat ya da katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Bu tatbik kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları bu maddenin ikinci fıkrasında belirli destekten bir defaya bilerek olarak faydalanabilecek.

16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Öteki Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Beyanname (Rakam: 2020/3)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası hükümleri bu Beyanat dahilinde açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına uygulanmayacak.

Yorum yapın